O metropolii

Konsultacje społeczne

Czy jesteś za przystąpieniem Twojej gminy do związku metropolitalnego?

W 41 gminach prowadzone są konsultacje społeczne poprzedzające ich wejście do związku metropolitalnego w województwie śląskim.

Dowiedz się, jak możesz wyrazić swoje zdanie na temat przystąpienia twojej gminy do metropolii.

Dokumenty

Aktualności