W 40 gminach odbędą się konsultacje społeczne na temat metropolii

Na dzisiejszej sesji radni Rady Miasta Katowice podjęli uchwałę w sprawie konsultacji społecznych, które poprzedzą powstanie metropolii.

W uchwale zwracają się do rad 40 gmin o przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami w sprawie wejścia w skład związku metropolitalnego tworzonego w województwie śląskim. Takie konsultacje odbędą się też w samych Katowicach.

Harmonogram prac nad powołaniem związku metropolitalnego zakłada, że gminy powinny zakończyć konsultacje do połowy maja. Później każda gmina powinna przekazać Katowicom swoją opinię w formie uchwały radnych podsumowującej przeprowadzone konsultacje społeczne. Zebrane uchwały zostaną przekazane do Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, który koordynuje cały proces. Następnie GZM przygotuje wniosek o utworzenie metropolii, który w formie uchwały będą musieli przyjąć katowiccy radni. Wniosek ten – wraz z niezbędną dokumentacją – zostanie przekazany do wojewody śląskiego.

Wojewoda śląski przekaże wniosek Katowic o utworzenie metropolii wraz ze swoją opinią ministrowi spraw wewnętrznych i administracji do 14 czerwca.

Rada Ministrów ma czas na wydanie rozporządzenia o utworzeniu związku metropolitalnego w województwie śląskim do 30 czerwca.

Tym samym metropolia powinna powstać 1 lipca 2017 r., a zacząć działać 1 stycznia 2018 r.

 

(fot. UM Katowice/twitter)