Sejmik przyjął uchwałę w sprawie metropolii

Podczas dzisiejszej sesji Sejmiku Województwa Śląskiego radni przyjęli uchwałę pozytywnie opiniującą powstanie związku metropolitalnego.

Obecnie trwa procedura tworzenia związku – mieszkańcy 41 zainteresowanych gmin mogą wyrazić swoją opinię w kwestii przystąpienia do przyszłej metropolii.

Z wnioskiem o wyrażenie opinii dotyczącej związku metropolitalnego w województwie śląskim zwróciły się do Sejmiku Katowice. To właśnie władze tego miasta mają zgodnie z ustawą szczególną rolę w procedurze tworzenia metropolii.

Za pozytywnym zaopiniowaniem powołania metropolii zagłosowało 41 radnych – przy jednym głosie wstrzymującym się.