Zdecydowana większość chorzowian za przystąpieniem do metropolii

W Chorzowie zakończyły się konsultacje dotyczące przystapienia miasta do powstającej metropolii. W badaniu opinii wzięło udział 1350 mieszkańców.

Oddano 1305 ważnych głosów, z czego 1165 (nieco ponad 89%) było „za” wejściem miasta w skład tworzonego związku metropolitalnego, a 140 przeciw. Konsultacje rozpoczęły trwały od 12 kwietnia. Ankieterzy pytali mieszkańców, czy są za wejściem miasta w skład tworzonego związku metropolitalnego, udzielając również informacji dotyczących m.in. zadań i źródeł finansowania przyszłej metropolii.  Badania opinii prowadzone były na ulicach miasta, a także w chorzowskim ratuszu.

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta radni podjęli uchwałę pozytywnie opiniującą przystąpienie Chorzowa do związku metropolitalnego.