Spotkania informacyjne nt. metropolii

Do 9 maja w Katowicach trwają konsultacje społeczne w sprawie utworzenia związku metropolitalnego na Śląsku.

Więcej